Сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци

Предлагаме цялостни решения за дейности сварзани с отпадъци – сметосъбиране и сметоизвозване на битови и производствени отпадъци. Работим по програми за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци в съответсвие с ЗУО. Притежаваме всички необходими лицензионни документи и технически ресурси за изпълнение на дейността.

Организираме и осъществяваме сметосъбиране и сметоизвозване на:

За нас приоритет е качествено и дългосрочно партньорсто, изградено на взаимно доверие. Предлагаме индивидуални решения съобразени с потребностите на нашите клиентите.

✔ Към всеки партньор подхождаме индивидуално според неговите изисквания и особености на бизнеса /количество и вид генериран отпадък, обем и брой на съдовете за сметосъбиране, честота на сметоизвозване/, за да предложим най- доброто съотношение цена-качество!

✔ Оказваме съдействие за изготвяне на документи по чл.24 към Столична община за редуциране на такса смет.

✔ Предлагаме гъвкавост и изпълняваме краткосрочни, дългосрочни и еднократни договорни взаимоотношения.

✔ Работим по системи за разделно събиране на отпадъците и тяхното оползотворяване.

✔ Предлагаме най-доброто съотношение цена-качество

контейнтери за сметосъбиране на отпадъци

Предоставяме и обслужваме различни по вид и вместимост контейнери за отпадъци

С общи усилия да живеем и работим в един по – чист и здравословен свят.